Is je (zwem)vijver klaar voor de winter?

Preventief onderhoud en reiniging

De natuur maakt zich op voor de winter. Het aanbod van inwaaiend vuil is nu groot. Werk aan de winkel voor de (zwem)vijverbezitter, alles wat erin valt, moet er ook weer uit!

Het is ook tijd voor het snoeien van waterplanten, onderhoud en winterklaar maken van geïnstalleerde apparatuur.

Wacht niet te lang, de winter kan maar zo invallen!

Goed voorbereid de winter in resulteert in een betere start van de vijver in het voorjaar en voorkomt vorstschade aan pompen, filters, leidingen en andere geplaatste apparaten.

 

pagina4image7090320              pagina4image7082928              pagina3afbeelding6926480

HERFST                WINTER               VORST

 

Wanneer je de onderhoudswerkzaamheden die je normaal gesproken in de herfst klaar hebt, nog niet uitgevoerd hebt, deze alsnog doen!

 

pagina4image7090320 Herhaalde reinigingswerkzaamheden

Skimmers, boogzeven, bodem- en wanddrains

Mandjes van vijverskimmers met regelmaat reinigen. Dat geldt voor alle aanzuigpunten, zoals aanzuigkorven, bodem- en wanddrains, die in de vijver zijn aangebracht. Blijven controleren en reinigen zolang er blad in de vijver valt.

Het vuilaanbod voor boogzeven is nu ook hoog. Dat geldt ook voor downflow helofytenfilters, die bij een vijver zijn geplaatst. Blijven controleren en reinigen, zolang er blad in de vijver blijft vallen.

Bodem en wanden reinigen

Plant- en bladresten op de bodem verwijderen, dat gaat uitstekend met een vijverstofzuiger. Aanslag op vijverwanden reinigen.

pagina4image7090320 Seizoens-einde werkzaamheden

Waterplanten

Waterplanten snoeien tot 5-10 cm boven waterniveau, planten- en bladresten uit de moeraszone verwijderen. Als dit blijft liggen, ontstaat een overdaad aan rottend materiaal, waarop algen en wieren gaan floreren.

Het lavabed van een plantenfilter wordt in het voorjaar weer helemaal schoon door toediening van Bio Boost; een 100% natuurlijk mineraal product met een sterke biologische activiteit die verzuring neutraliseert en de PH van de bodem herstelt.

Waterkwaliteit

Controleer de GH-waarde van het water, deze moet rond de GH 12° blijven schommelen. Door neerslag in herfst en winter kan het vijvermilieu verzuren en de GH-waarde zakken. Met een GH+ middel wordt dit gecorrigeerd. Een te lage GH-waarde is veroorzaker van o.a. algengroei.

pagina3afbeelding6926480 Preventie bij aanhoudende vorst

Bij aanhoudende vorst is het gevaar op bevriezing en schade aan alle geïnstalleerde, watervoerende apparaten en leidingen groot. Preventieve maatregelen moeten nu uitgevoerd worden!

Een optie is om leidingen en apparaten te isoleren met isolatiemateriaal, bijvoorbeeld met noppenfolie, maar dat biedt geen 100% zekerheid.

Omdat het gehele bio-systeem in “winterrust” is, kan techniek meestal worden uitgeschakeld.

Procedure uitschakelen systeem:

  • Het gehele systeem elektrisch uitschakelen.
  • Kranen van aanvoer- en retourleidingen sluiten.
  • Waterniveau in de zwemvijver verlagen tot onder skimmers en/of andere waterdoorvoeren, die in de vijverwand worden geplaatst, waarin water kan bevriezen.
  • Water verwijderen uit alle watervoerende apparaten en leidingen.
  • Lek/regenwater in een techniekput verwijderen.
  • Leidingen en apparaten mogen zich niet meer vullen met water, ook niet bij geringe regenval.

Als alle bestaande techniek is uitgeschakeld, kan het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd worden.

pagina4image7090320 pagina4image7082928 Onderhoud apparatuur

Vijverpomp

De watertemperatuur zakt, de capaciteit van vijverpompen mag omlaag. Met een elektronisch regelbare pomp gaat dat erg gemakkelijk en bespaart bovendien energie en geld!

De pomp blijft in bedrijf zolang er geen gevaar voor bevriezing bestaat. Stromend komt water ten goede aan de bacteriecultuur in het plantenfilter, die de winter beter doorkomt en in het voorjaar weer sneller opstart.

UV-c apparaat

Het UV-c apparaat staat uit, omdat het bij lage temperaturen niet in werking hoeft te zijn, dat bespaart energie, geld en de lamp gaat langer mee!

De werking van de lamp vermindert sterk na gemiddeld 8.000 branduren, omdat het gas – de “brandstof” – verbruikt is in de lamp. Het najaar is dus een goed moment om de UV-c lamp te vervangen en het kwartsglas te reinigen volgens de voorschriften. Door kalkaanslag op het glas vermindert de stralingseffectiviteit.

Let op dat het juiste lampvermogen weer in de UV-c unit wordt geplaatst, de transformator van het apparaat is hierop afgestemd.

Als zich geen water meer bevindt in de behuizing, hoeft deze niet uitgebouwd worden.

Drukfilter

Het deksel van het drukfilter met ingebouwde UV-c lamp samen met het filterschuimpakket voorzichtig uit de behuizing nemen, het pakket kan zwaar wegen als het filterschuimpakket sterk vervuild is. Reinigen volgens de voorschriften en droog/vorstvrij opslaan.

Restwater uit lege filterbehuizing verwijderen om bevriezing te voorkomen.

Boogzeef

De rvs zeef aan voor- en achterzijde grondig reinigen met een borstel en weer terugplaatsen, opgehoopt vuil in de behuizing verwijderen. Restwater uit de behuizing verwijderen.

Trommelzeef

Zeefdoek en waternozzles reinigen. Restwater uit trommelzeef verwijderen.

Luchtpomp

De luchtpomp heeft een zomer- en winterfunctie. In de winter wordt voorkomen dat het wateroppervlak volledig dichtvriest in een vijver met visbezetting. Schadelijke gassen kunnen op deze wijze ontsnappen.

Een luchtpomp die het plantenfilter voorziet van zuurstof bij een zwemvijver kan afgekoppeld en droog/vorstvrij opgeslagen worden.

Een luchtmembraanpomp zuigt buitenlucht aan, die wordt gefilterd door een luchtfilter. Deze is doorgaans onder een afneembaar deksel op, of onder de pomp gemonteerd. Het luchtfilter vervangen voor een nieuwe. Bij afnemende luchtcapaciteit zijn de rubberen membranen versleten, deze vervangen.

Poreuze luchtstenen kunnen niet gereinigd worden. Als de luchtdoorstroming afneemt is het verstandig deze te vervangen, omdat de pomp steeds harder moet persen om lucht door te stenen te pompen. De rubberen membranen van de luchtpomp verslijten hierdoor versneld.

Inbouwverlichting

Ingebouwde wandschijnwerpers blijven op hun plaats, bij ijsvorming in de vijver drukt ijs naar boven en oefent veel minder zijwaartse kracht uit. Algen van glas verwijderen, in de winter is zwemvijververlichting erg sfeervol.

Watervoorziening

De watersuppletie kan afgesloten worden, om bevriezing van kraan/vlotter leiding te vermijden. Restwater verwijderen uit leiding en vlotterbehuizing.

Wil je meer weten: neem contact op met AUGA

Verdere ontwikkelingen en technische wijzigingen voorbehouden. De onderhoudsadviezen voor technische apparatuur zijn gebaseerd op producten van AUGA en mogen niet vanzelfsprekend worden overgenomen voor andere producten/merken. Aan de adviezen mogen geen rechten worden ontleend.

December 2022

+31(0)575-468020
info@auga.nl