Blauwalgen

Helaas zijn blauwalgen een steeds vaker voorkomend probleem. Het opwarmende – vaak stilstaand – water wordt een bron van overlast en veroorzaakt stinkend water, zuurstofgebrek, muggenplagen èn zelfs dus blauwalgen.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die voorkomen in zoet water. Als de cellen kapot gaan, kleuren de algen blauw. Overvloedige aanwezigheid ervan is een teken dat de waterkwaliteit niet in orde is.

Sommige blauwalgen zijn giftig. Als je in besmet water zwemt, komen de giftige stoffen je lichaam binnen en kun je ziek worden. Vooral kinderen zijn kwetsbaarder omdat ze onbewust slokken water binnen kunnen krijgen. Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden van het drinken van besmet water of door het likken aan hun besmeurde vacht.

De aanwezigheid van blauwalgen kan zelfs leiden tot een zwemverbod, een maatregel die we steeds vaker vernemen in het nieuws.

De waterkwaliteit verbeteren voorkomt de problemen

Beweging en beluchting van water is cruciaal voor de verbetering van de waterkwaliteit, draagt bij aan een betere biologische afbraak van organische stoffen in het water èn verbetert de zuurstofhuishouding.

Door waterlagen te mixen en zuurstof toe te voegen, wordt de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd, vindt temperatuurreductie plaats en krijgen algen niet de kans zich verder te ontwikkelen.

Hiervoor bouwt AUGA aerators en mixers. Deze propellerpompen – in drijvende of vast opgestelde uitvoeringen – kunnen met weinig vermogen grote watermassa’s in beweging brengen èn beluchten.

Met permanent opgestelde apparaten die al vroeg in het jaar in werking gaan, houd je de waterkwaliteit in balans. Het is zelfs niet nodig om de apparaten continue in werking te houden.

+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl