Eendenkroos

Een vijver vol met eendenkroos; een verstikkende situatie die tot stankoverlast en zelfs vissterfte kan leiden. Waar lange tijd veel kroos ligt, raakt het watermilieu uit balans.

Biologisch evenwicht ontwricht

Onder het kroosdek vindt nog uitsluitend afbraak plaats en dat zorgt voor nog verdere uitbreiding van het kroosdek. Dit is uiteindelijk van negatieve invloed op het ecologische systeem èn de recreatieve waarde van een vijver of waterpartij.

Kroos is een verzamelnaam voor kleine drijvende planten die in korte tijd wateroppervlaktes volledig kunnen bedekken en treffen we vooral aan in voedselrijk (stilstaand) water in vijvers, grachten en stedelijke vijverpartijen.

Hoe kom je ervan af

Ligt de vijver vol met eendenkroos dan is verwijderen de enige optie, dat kan handmatig en – in grote waterpartijen – machinaal geschieden. Bij grote vijvers en grachten is bodemslib verwijderen een optie, dé ideale voedingsbodem voor eendekroos.

Eendenkroos bestrijden

Door stroming in stilstaand water te brengen, wordt kroos gemakkelijk meegevoerd, het hecht zich immers niet op de bodem vast.  De aanwas van kroos wordt hiermee bestreden èn kan gemakkelijk verwijderd worden omdat het naar één plaats drijft.

Er ontstaan weer open plekken op het water en licht kan weer doordringen op plaatsen waar geen kroos meer drijft, het waterleven kan zich weer ontwikkelen.

Water in beweging zetten, zonder dat daarvoor veel energie nodig is; dat kan met FLOW drijvende propellermixers. De compacte apparaten zijn gemakkelijk te plaatsen en “stekkerklaar”.

FLOW mixers zorgen bovendien voor temperatuurreductie en anti-laagvorming in grotere waterpartijen, waardoor water weer vitaal wordt en overdadige algengroei voorkomen wordt.

Een mooi voorbeeld hoe de kroosproblemen aangepakt zijn bij het kantorencomplex van Gro-Up in Berkel en Rodenrijs lees je hier.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl