Algenbestrijding

Algen in de vijver? Geen paniek. Er bestaan veel soorten algen en de meeste geven nauwelijks problemen. Enkele groepen zorgen voor ongemak of overlast, vooral de microscopische algen en de draadalgen.

Microscopische zweefalgen

Vrij in het water zwevende microscopische zweefalgen zijn de oorzaak van groen water. Vooral hoge gehaltes fosfaten zijn gunstig voor de groei van deze microscopische groenalgen. Microalgen in vijvers kunnen worden bestreden met een UV-c apparaat. Het effect van UV-c apparaten op groen water is zeker én bewezen. Een UV-c apparaat wordt altijd in combinatie met een vijverpomp en vijverfilter gebruikt, zo kunnen de gedode algen uitgefilterd worden. Drukfilters zijn hiervoor bij uitstek geschikt, omdat het filter en het uv-c apparaat èèn systeem is.

Draadalgen

Draadalgen daarentegen groeien al bij lage gehaltes aan fosfaten. Ze zweven niet in het water, maar hechten zich aan oppervlaktes zoals wanden, bodem en stenen, ze worden dus niet met water meegevoerd naar een filter. De grenswaarde van fosfaat ligt hier rond de 0,035 mg/liter. Al bij een kleine stijging van de grenswaarde kan er overmatige draadalgengroei ontstaan. De draadalgen bouwen het fosfaat in hun biomassa, waardoor het goed mogelijk is dat we bij overmatige algengroei geen fosfaat kunnen detecteren. Het probleem? Wanneer de algen afsterven, komt ook het fosfaat weer vrij. Dit kan resulteren in nieuwe algengroei. Een fosfaatfilter is dé oplossing voor dit probleem.

Roodalgen

Roodalgen komen zelden voor in tuinvijvers. Als ze tóch voorkomen, zitten ze in ondiep water en kleine waterpartijtjes. Hierover hoeven we ons geen zorgen te maken, want deze algen verdwijnen vanzelf weer.

Bruinalgen

Bruinalgen die in de (zwem)vijver groeien zijn kiezelwieren of diatomeeën. Ze vormen vaak een stevige vastgehechte bruine laag op vijverwanden, trappen, planten, stenen en hout. De bruinalgen hebben erg weinig voedingsstoffen of licht nodig én kunnen in diep water leven. Ze profiteren van de stagnerende groei van de waterplanten, voeding halen zij uit kleine hoeveelheden fosfaten. Ook hier zijn een fosfaatfilter en het verbeteren van de plantengroei de oplossing voor het bestrijden van bruinalgen.

Plantengroei verbeteren

Vijverplanten hebben een belangrijke functie in het natuurlijke evenwicht van vijvers. Zij voorkomen algenproblemen doordat ze voedingsstoffen uit het water halen. Zorg daarom voor voldoende en snelgroeiende vijverplanten én een gevarieerd aanbod.

Een mooi voorbeeld hoe de kroosproblemen aangepakt zijn bij het kantorencomplex van Gro-Up in Berkel en Rodenrijs lees je hier.

+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl