Natuurlijk gezuiverde zwemvijvers: hype of blijvende trend?

21 jul 2021

De agenda’s van de aanleggers staan in ieder geval tot volgend jaar volgeboekt.

Blijft dat zo ?

Zwemmen in eigen vijver, met natuurlijk gezuiverd water is een geweldige ervaring, bezitters ervan zijn er heel erg tevreden over. Ecologische zwembassins zijn vriendelijk, zowel voor de mens als voor de natuur. Er worden geen chloorpreparaten toegevoegd en erin zwemmen is aangenaam, heel anders en bijzonder relaxed. Alles wijst erop dat deze trend zich nog verder zal doorzetten.

Echt nieuw zijn zwemvijvers niet. Hun oorsprong is te zoeken in landen als Australië en de Verenigde Staten. In Europa zijn het vooral Oostenrijk en Duitsland die de trend hebben ingezet en nog altijd een soort voorbeeldfunctie hebben. Enquêtes die in deze landen gehouden werden, leren ons dat de vraag naar zwemvijvers ook in deze landen nog altijd stijgt.

Aanvaard door de wetenschap

Het filteren van de zwemvijver gebeurt op biologische wijze. Er is een open zwemzone en er zijn beplante zones. De moerasplanten en een zone van biologische filtratie garanderen gezond en zuiver water. Soms wordt een UV-c apparaat ingezet, om het water nog meer helder te maken. Biologisch filteren betekent reinigen met behulp van bacteriën. Deze bacteriën gaan afvalstoffen omzetten in door planten opneembare voedingsstoffen. De planten verbruiken deze stoffen voor hun groei. De cirkel wordt zo gesloten. Het systeem van biologische filtratie werd door onder andere de Oostenrijkse en Franse overheid aanvaard voor toepassing in openbare zwembaden.

Dat is zeker geruststellend. De analyses tonen aan dat het niet nodig is het water ‘steriel’ te maken met chemische middelen om ‘gezond’ water te realiseren. Ook op bacteriologisch niveau is er geen probleem. Een groot voordeel van biologische filtering is dat het eigenlijk gaat om een trage filtering. Dat betekent minder energieverbruik en dat scheelt aanmerkelijk op de energierekening. De pompen draaien continu, dag en nacht. Eén of meerdere oppervlakteskimmers worden vaak toegepast. De bedoeling is immers dat het water echt uitnodigt om erin te springen. Een groot deel van de vervuiling in een vijver komt van buitenaf. Volgens onderzoeken gaat het bij siervijvers en zwemvijvers in de meeste gevallen zelfs om 80% van de vervuiling. Bladeren, stuifmeel, zaadjes, zand, leemdeeltjes maar ook dode insecten en ander materiaal waaien in de waterplas en gaan eerst drijven. Daarna zinkt het materiaal en hoopt zich op. Een skimmer zorgt ervoor dat alle genoemde vervuiling die op het wateroppervlak terechtkomen weggezogen worden.

Onderhoud

Een zwemvijver vraagt minder reiniging dan een klassiek zwembad maar vergt toch een minimum aan onderhoud. Ondanks het erin heersende biologisch evenwicht zullen er zich afzettingen gaan vormen op de bodem, dat is normaal. Men hoeft er zich geen zorgen over te maken. Sommige baders trekken zich niets aan van bezinksel, andere willen een brandschoon zwemgedeelte. Een vijverstofzuiger is dan een nuttig hulpmiddel. Pas op met een aantal types ‘volautomatische stofzuigers’, die zichzelf voortbewegen op de bodem. Ze kunnen een gevaar opleveren voor de waterdichting wanneer ze op een of andere manier geblokkeerd blijven.

Het is erg belangrijk hevig bladinval te vermijden in de herfst. Een fijnmazig vijvernet, dat over het gehele gedeelte van de zwemzone en moeraszone wordt gespannen, biedt een oplossing. Tijdens de maand oktober wordt het over de zwemvijver gespannen en kan weer verwijderd worden als de herfst haar werk gedaan heeft, mooi is het niet, maar wel efficiënt.

Wanneer de zwemvijver uitgevoerd is met skimmers hoeft de afdekking met een net niet echt. Droge en afgestorven plantendelen worden minstens een keer per jaar afgesneden. In de praktijk zal dit meestal in het najaar gebeuren. In de lente zou ook kunnen (is de regel voor een gewone vijver) maar o.a. omdat het bij zwemvijvers vooral gaat om irissen, is afknippen in de herfst meer aangewezen. Een deel van de organische massa wordt zo afgevoerd. De weggehaalde stengels en bladeren komen op de composthoop. Soms worden de irissen zelfs tweemaal per jaar afgesneden, een keer in de vroege zomer en een keer in de herfst.

Meer luxe

Ook zwemvijvergebruikers zijn meer en meer op luxe gesteld en wensen een zwemparadijs voorzien van de nodige extra’s. Een enigszins verwarmde zwemvijver is echte verwennerij voor de meest veeleisende (zwem)vijver bezitters. Het zwemseizoen wordt aanmerkelijk in tijd verlengd en ook wanneer het weer in de zomer wat tegenzit kan men comfortabel zwemmen in het aangenaam aanvoelende water.

Water verwarmen op klassieke wijze vraagt echter veel – dure – energie. Gelukkig kan ook deze echte luxe nu met minder energie. Men kan een warmtepomp installeren. Het principe rust op het gegeven dat er minder energie nodig is om koude op te wekken dan om warmte op te wekken. Voorheen waren warmtepompen erg duur. Gelukkig is daar verandering in gekomen. Zeker de lucht-water warmtepompen zijn betaalbaar. Een lucht-water warmtepomp is bovendien vrij eenvoudig te installeren en kan ook toegepast worden bij bestaande installaties. Het enige nadeel van het systeem lucht-water is dat dit een iets minder rendement geeft midden in de winter. Voor zwemvijvers is dit echter van weinig belang, omdat die toch meestal niet midden in de winter gebruikt worden. De warmtepomp wordt buiten opgesteld en moet dus weersbestendig zijn. Het systeem moet beveiligd zijn tegen bevriezen (automatische ontdooiing). Als men de besparingen die men op de energie zal maken in rekening neemt, is een warmtepomp op termijn een erg renderende investering.

Neem voor meer informatie over natuurlijke zwemvijvers contact met ons op.

De gebruikte foto boven dit artikel is van Vos Tuinvisie.

+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl