Attractiepark Walibi Holland

Biddinghuizen

Onderhoudsfrequentie parkfonteinen omlaag door algenreductie in vijvers met mixers van AUGA

Walibi 2Walibi Plattegrond

Voor een spectaculair attractiepark kom je al snel terecht bij Walibi Holland in Biddinghuizen. Hét park voor intense adrenaline liefhebbers, die zich in veel attracties helemaal kunnen uitleven! Plezier is er voor iedereen, er zijn genoeg attracties aanwezig waar je het rustiger aan kunt doen.

Op de plattegrond van Walibi Holland zie je overal water, dat deel uitmaakt van diverse waterattracties in het park (walibi.nl/nl/attracties )

Jelle Cremer is teamleider techniek van het park, waterbeheer is één van zijn takenpakketten en onderhoud is daar een belangrijk onderdeel van. Waar bewegend water is, draaien pompen. En daar belde Jelle ons voor.

“Onze geïnstalleerde fonteinpompen hebben erg regelmatig onderhoud nodig, omdat we veel last hebben van algengroei in bepaalde vijvers. Die zetten zich op de fonteinpompen en zuigkorven af en verstoren het fonteinbeeld, pompen raken zelfs defect. Het groene water is natuurlijk ook geen visitekaartje voor ons park.

Als jullie het algenprobleem kunnen oplossen en de onderhoudsfrequentie van pompen omlaag kan, bespaart ons dat veel tijd en geld, dat we goed voor andere zaken kunnen gebruiken”, legt Jelle Cremer ons voor.

Algen, van nature aanwezig in vijverwater

Vijvers in het algemeen worden snel opgewarmd als de zon weer meer gaat schijnen. In de warme bovenlaag vermeerderen zich zweefalgen en andere micro-organismen, een natuurlijk proces dat zich overal in natuurwater voordoet. Water leeft, is vitaal en algen maken daar deel van uit.

Er kunnen echter algenexplosies ontstaan als water ondiep is en niet stroomt, waardoor de bovenlaag snel opwarmt. Als er daarnaast ook een hoog voedselaanbod door vuilophoping of een verhoogd fosfaatgehalte in het water is, zijn dat ideale omstandigheden voor micro-organismen om zich razendsnel te vermeerderen.

Algenbloei verhoogt de onderhoudsfrequentie van pompen

Terug naar het vraagstuk van Jelle Cremer. Om de situatie goed in kaart te brengen, bezocht onze specialist het project, om een praktisch inzicht te krijgen van de problematiek en het juiste advies kunnen geven. Dat is onze werkwijze, die bepalend is voor het maken van een passende offerte en een geslaagd project!

Het betrof 2 ondiepe vijvers met stilstaand water, de ideale situatie voor algenbloei zoals we dat in het kader hebben uitgelegd. Walibi vroeg ons 2 nieuwe fonteinen te leveren die minder onderhoud nodig hebben als de bestaande.

Binnen ons grote assortiment fonteinkoppen beschikken we over verschillende modellen die beter bestand zijn tegen vervuiling en het fonteinbeeld niet verstoren en selecteren pompen met een betere vuildoorlaat. Hiermee is een deel van het probleem opgelost, de reinigingsintervallen kunnen omlaag gebracht worden.

De keuze viel op 2 schuimstraalfonteinen; robuuste waterzuilen die zuurstof met water mengen en een “witwaterstraal” effect geven, die visueel erg goed zichtbaar zijn en bovendien het vijverwater met zuurstof verrijkt. De pompsets zijn verlaagd, zodat deze in de ondiepe vijvers passen. Maatwerk is een vanzelfsprekende optie waarmee we aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen.

AUGA Walibi4

Onderhoudsfrequentie pompen verlagen, maar nooit achterwege laten

Pompen zijn de stille kracht die water in beweging houden, onderhoud is echter net zo vanzelfsprekend als het wassen van de auto. De praktijk leert ons echter dat preventief onderhoud weinig of niet uitgevoerd wordt. Goed onderhouden pompen functioneren beter, verbruiken minder stroom en gaan veel langer mee.

Water in beweging brengen is de oplossing om explosieve algengroei te bestrijden

Alleen met fonteinen lukt dat niet. Er is een sterkere stroming nodig om de warme waterbovenlaag over de gehele vijver te mengen met de koudere onderlaag om explosieve algengroei te bestrijden. Daarvoor zijn FLOW mixers bij uitstek geschikt. Voor elke vijver was slechts één Flow 75 S mixer met een motorvermogen van 0,75 kW toereikend om voldoende stroming door de gehele vijver te realiseren.

De FLOW mixers zijn op een betonvoet geplaatst voor stabiele opstelling, met een op maat gemaakt frame voor de ondiepe vijver. De stromingsgeleider aan de uitstroomzijde genereert een rechte en rustige waterstroom.

AUGA Flow 75S Op Betonvoet                    AUGA AirFlow Illustratie

Flow 75 S op betonvoet                                                       Stromingsbereik Flow 75 S mixer

 

Met de nieuwe fonteinen, die beter bestand zijn tegen vervuiling en mixers die algengroei bestrijden, is volledig aan de vraag van Walibi voldaan; het reduceren van onderhoud en een betere waterkwaliteit. Geen grote investering voor het park, die zich gemakkelijk terugverdient en dat is precies waar het park naar op zoek was.

Mixers voor vijvers, grachten en opslagbassins

Een homogene samenstelling van de waterzones is fundamenteel voor de gezondheid van het ecosysteem in water. Het zorgt voor concentratie van voedingsstoffen, zuurstof en temperatuur, die doorgaans geblokkeerd is (stratificatie) in de bovenste waterlaag, afhankelijk van de vorm van de vijver of bassin.

Goede circulatie met FLOW mixers helpt mee aan het voorkomen van vuilophopingen en gasvorming door organische afbraak van bodemvuil en werkt kostenbesparend, omdat minder onderhoud nodig is.

+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl