Een zwemvijver zelf bouwen, of toch beter uitbesteden?

Zwemvijvers, in onze buurlanden al even een trend die nu ook ons land in volle omvang bereikt heeft. Heerlijk zwemmen in natuurlijk gezuiverd water in eigen tuin, wie wil dat nu niet?

De orderportefeuille zit bij de meeste aanleggers tot ver in het jaar vol.

Waar groei is, neemt ook het aantal aannemers met dezelfde groeicurve toe. Als je een vijver kunt aanleggen, is een zwemvijver immers een mooie toevoeging op de referentielijst van je website.

De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, vereisen echter een breed scala aan disciplines, die niet iedereen bezit. Dat begint al bij een vergunningscheck.

In feite mag iedereen een zwemvijver in de particuliere tuin bouwen. Waar voor elektrische huisinstallaties en bouwkundige projecten alles keurig is vastgelegd in Nen-normen, lijkt de aanleg van private zwemvijvers buiten de wet te staan.

Maar dat is zeker niet het geval! De hoofdaannemer krijgt te maken grondwerken, elektrische voorzieningen, kennis van filtertechniek, folieverwerking en installatietechniek, waar hij verantwoordelijk voor is. Binnen deze disciplines geldt zeker wetgeving die de veiligheid van de gebruiker moet waarborgen.

Waar water en elektriciteit samen komen

Helaas komen we in de praktijk nog wel misstanden tegen. Te denken valt aan 230 V pompen, die in de moeraszone van het zwemwater geplaatst zijn, of elektrische apparaten die niet of niet voldoende geaard zijn. Dit is echt niet toegestaan.

Het komt zelfs voor dat aansluiting op een aardlekschakelaar ontbreekt, die geaarde apparaten uitschakelen bij een mogelijke lekstroom.

230 V pompen moeten buiten de zwemvijver geplaatst worden, in Duitsland hebben ze daar al heldere regels voor. Het bekende keuringsinstituut VDE schrijft minstens 2 meter afstand vanaf waterzijde voor.

AUGA levert complete samengebouwde filterputten, die het installatiewerk natuurlijk een stuk gemakkelijker maken, waarbij alle techniek veilig én volgens de regels is geïnstalleerd.

Het gemakkelijke alternatief

Het kan nog eenvoudiger, door 12 V laagspanningspompen in te zetten. Die mogen namelijk wél in de zwemvijver geplaatst worden.

Het helofytenfilter is daar de meest geschikte plek voor. De 12V pomp wordt in een z.g. “draincollector” geplaatst.  Daar zijn drainageslangen aan gekoppeld die onder in het filterbed liggen en het vijverwater – dat door het filterbed stroomt – volledig biologisch gezuiverd weer terug de vijver in pompt.

Dit systeem heeft AUGA kant-en-klaar beschikbaar. In feite is een Down-Flow filtersysteem daarmee al gemaakt en beschik je over een goed werkend en kostenbewust systeem, met een minimum aan technische hulpmiddelen. De natuur zo dicht mogelijk benaderd.

Als het grondwaterpeil stijgt

In ons lage landje best wel een thema. Stijgend grondwater kan door hevige regenval een zorgenkindje worden, als daar op voorhand geen rekening mee gehouden wordt.

Voorgefabriceerde filterputten zijn gemakkelijk te plaatsen, die moeten echter wel verankerd zijn aan een betonfundering, als het grondwaterpeil te hoog komt. De fundering is het contragewicht tussen opkomend water en de filterput. De afmeting van de fundering moet afgestemd zijn op de afmeting van de put, om opwaartse waterdruk te elimineren.

Zonder fundatie wordt een put bij hoogwater omhoog gedrukt en kan schade ontstaan aan de aangesloten leidingen.

Helder en gezond water

De waterkwaliteit is weer een heel ander aspect, bij openbare zwembaden wordt zwemwater voortdurend gecontroleerd, om de gezondheid van de gebruiker te waarborgen. In de private wereld is dat niet aan de orde. De bezitter van een zwemvijver moet dat zelf uitzoeken.

Hier ligt weer een mooie taak voor de specialist. Hoewel een natuurlijk gezuiverde zwemvijver geen gebruik maakt van chloor of andere chemische middelen, is het periodiek controleren van zwemvijverwater zeker gewenst.

Afvalstoffen worden op biologische wijze omgezet door (Aerobe) bacteriën in voedingsstoffen en worden vervolgens door waterplanten in het helofytenfilter opgenomen. Deze kringloop zorgt voor helder én gezond zwemwater.

We zien in de praktijk typische fouten, die helaas nog te vaak voorkomen; het bijvullen van de zwemvijver met grondwater. Regenwater dat meststoffen uit de tuin meevoert de vijver in, omdat de vijveromranding te laag of geheel niet aanwezig is.  In beide situaties schiet het fosfaat/nitraatgehalte omhoog. Niet fijn voor de kwaliteit en de helderheid van het water.

Filter methodieken

Naast het goedkopere, veel toegepaste Down-Flow filtersysteem – waar water wordt afgezogen via het helofytenfilter – worden ook zwemvijvers gebouwd met een Up-Flow helofytensysteem.

Zwemvijverwater wordt op meerdere plekken aangezogen met skimmers, wand- en bodemdrains en via een voorfilter onder in het helofytenfilter gepompt. Het plantenfilter wordt op deze wijze minder belast als een Down-Flow filter en kan een stuk kleiner worden.

Dat is een uitkomst als de ruimte in de tuin beperkt is en verminderd het onderhoud. Juiste beluchting is hierbij een belangrijker factor.

Zelfs met windrichting wordt rekening gehouden, om de toegepaste filtertechniek optimaal te benutten.  Drijvend vuil waait direct naar het filtersysteem, voordat het kan zinken.

Periodiek onderhoud

Techniek vergt onderhoud, ook hier ligt een taak weggelegd voor de specialist.

Het komt wel eens voor dat de watercirculatie ontregeld raakt door sterk vervuilde boogzeven of verstopte skimmermandjes. In de praktijk worden deze mandjes verwijderd voor reiniging, terwijl de pomp nog werkt. Gemakkelijk voor snel onderhoud, maar niet zonder risico!

Een kikker die in de aanzuigleiding blijft hangen is niet aangenaam voor de kikker en ook niet voor watervoerende apparatuur, dat kan beschadigen omdat de watertoevoer stagneert. Dat kun je beter voorkomen door met enige regelmaat controle en onderhoud uit te voeren en alle techniek uit te schakelen!

De natuur een handje helpen

Waterplanten spelen de hoofdrol in het biologische zuiveringsproces. Het is van groot belang dat de juiste planten in de juiste aantallen aanwezig zijn, evenals de keuze en volume van het filtermateriaal om de zwemvijver optimaal te reinigen én helder te houden.

Het juist en op tijd onderhouden van waterplanten en het regelmatig meten van de waterwaardes zijn belangrijke onderdelen binnen het onderhoudstraject van een zwemvijver om altijd gezond, helder water en waterplezier te behouden.

Waar je niet snel aan denkt

Ongewassen filtermateriaal geeft in de beginperiode veel gruis af, dat in het water zweeft. Je herkent het aan troebel water bij het opstarten van de nieuwe zwemvijver. De gruisdeeltjes zijn bikkelhard en kan het binnenwerk van een pomp beschadigen. Gebruik altijd gewassen filtermateriaal van een gespecialiseerde leverancier.

Tot slot

Als deze informatie je aan het denken zet hebben we al wat bereikt, wij ondersteunen onze klanten met onze kennis en producten, maar het is wel jouw project. Bij twijfel is het zeker raadzaam om je project uit te besteden aan een specialist, ieder zijn vak.

Wil je meer weten: neem contact op met AUGA

+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl