Kabel vijververlichting

Kabels voor vijver of onderwaterverlichting mogen wettelijk uitsluitend aangesloten worden op veilige laagspanning, 12 of 24 Volt

Het is van groot belang om bij aanleg van verlichting de juiste kabel diameter te gebruiken, teneinde spanningsverlies – met als gevolg afname lichtsterkte of schade aan de lamp – te voorkomen. Bij een te hoge stroomweerstand kan er bovendien oververhitting ontstaan, waardoor brandgevaar zelfs niet uit te sluiten is. In de tabellen staat de maximaal te gebruiken kabellengte in combinatie met het stroomverbruik in Watt van de gekozen verlichting en de te kiezen kabel diameter genoemd. Houdt 10% marge aan voor mogelijk extra verliezen in verdeeldozen e.d.

Eigenschappen
  • Voedingskabel voor verlichting, vijverpompen en transformatoren
  • Ingraven uitsluitend toegestaan voor laagspanning, 12 of 24 Volt
  • Spanningskabels voor 12 - 24, 230 of 400V
Toepassingen
  • Geschikt voor vochtige omgevingen
+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl